مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
Vignettes of Hell Vignettes of Hell ( فیلم )
 

2009 Untitled Billy Project Untitled Billy Project ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Derek Berg " بدون دیدگاه.