مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (4)
2015 Project X Zone 2 Project X Zone 2 (Video Game)
 

2012 Project X Zone Project X Zone (Video Game)
 

2005 Namco x Capcom Namco x Capcom (Video Game)
 

2003 Super Robot Wars Alpha 2 Super Robot Wars Alpha 2 (Video Game)
 

مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Souichirou Morizumi " بدون دیدگاه.