مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
2018 Mythes et Légendes Mythes et Légendes ( مینی سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Snorri Sturluson " بدون دیدگاه.