مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
2013 Supersnackers Supersnackers ( فیلم کوتاه )
در نقش B

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (31)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)

" معرفی Bhairavi Patel " بدون دیدگاه.