مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2015 La imposible vida en solitario La imposible vida en solitario ( فیلم کوتاه )
 

2004 La escalera La escalera ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (6)

" معرفی Andrés Barrientos " بدون دیدگاه.