مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
1997 Hilarius ja Loru-Liisa Hilarius ja Loru-Liisa ( فیلم )
 

1994 Saatana kutsuu minua Saatana kutsuu minua ( فیلم )
 

1994 Hilarius-hiiren seikkailut Hilarius-hiiren seikkailut ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)

" معرفی Marja-Liisa Huhta " بدون دیدگاه.