مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (7)
Dark/Web Dark/Web ( سریال )
 

2015 Circle Circle ( فیلم )
 

2014 Dennis Doesn Dennis Doesn't Live Here Anymore ( فیلم کوتاه )
 

2013 Empyrean Empyrean ( فیلم کوتاه )
 

2012 Waiting for Time Warner Waiting for Time Warner ( فیلم کوتاه )
 

2012 The Giant Mechanical Man The Giant Mechanical Man ( فیلم )
 

2011 Lady in Red Lady in Red ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Tim Nardelli " بدون دیدگاه.