مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
2013 Full Service Full Service ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Del Torkelson " بدون دیدگاه.