مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
2017 Abracadabra Abracadabra ( فیلم )
در نقش Pacita

2014 Mapa de recuerdos de Madrid Mapa de recuerdos de Madrid ( فیلم )
در نقش Laura

2006 Soy el que más sabe de televisión del mundo Soy el que más sabe de televisión del mundo ( سریال )
در نقش Cejota

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)

" معرفی Nadia Torrijos " بدون دیدگاه.