مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2014 Dog Star Days Dog Star Days ( فیلم کوتاه )
 

2014 DNN: Definitely Not Newsround DNN: Definitely Not Newsround ( سریال )
 

2007 Gina Gina's Laughing Gear ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (11)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Dermot Canterbury " بدون دیدگاه.