کاندید 2 جایزه
مشهور در فیلم های :

Jadotville Radio Operator
(2016)
The Fall Bailey
(2016)
Love & Friendship The Young Curate
(2016)
No Offence Gavin / Gavin Nuttle
(2018)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2016 Banshee Betty Banshee Betty ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (31)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Conor MacNeill " بدون دیدگاه.