فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
1970 Op straffe des doods Op straffe des doods ( فیلم داستانی )
در نقش Mevr. Labro

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)

" معرفی Loes Hansen " بدون دیدگاه.