مشهور در فیلم های :

(2007)
()
()
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2007 Flatshare Flatshare ( فیلم کوتاه )
 

2004 Clever Gretel Clever Gretel ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (2)

" معرفی Jason Yi " بدون دیدگاه.