مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
2018 Let Let's Go Luna! ( سریال )
 

2018 Let Let's Go Luna!: Luna's Christmas Around the World ( فیلم داستانی )
 

2016 Numb Chucks Numb Chucks ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Dave Brown " بدون دیدگاه.