مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
2013 Bhoot Aaya Bhoot Aaya ( سریال )
 

2013 Horror Story Horror Story ( فیلم )
 

2008 Mumbai Cutting Mumbai Cutting ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Ayush Raina " بدون دیدگاه.