مشهور در فیلم های :

Reign Nicole
(2017)
Total Frat Movie Rebecca 'Becca' Henley
(2016)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2014 Astraea Astraea ( فیلم کوتاه )
 

2011 Rich Groom Poor Groom Rich Groom Poor Groom ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (22)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (22)

" معرفی Ann Pirvu " بدون دیدگاه.