مشهور در فیلم های :

(2011)
Mother's Red Dress Business Man
(2011)
Spoiler Alert Walt Grambling
(2009)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (20)
2018 Oni Oni ( فیلم کوتاه )
 

2018 Chicken Girls Chicken Girls ( سریال )
در نقش highschool drama Teacher

2018 Secret of Mana Secret of Mana (Video Game)
در نقش Thanatos

2018 Dynasty Warriors 9 Dynasty Warriors 9 (Video Game)
در نقش Xiahou Dun / Dian Wei

2017 Nobunaga Nobunaga's Ambition: Taishi (Video Game)
 

2017 Battle Chasers: NightWar Battle Chasers: NightWar (Video Game)
در نقش Calibretto / Curio Master

2017 Stoneheart Stoneheart ( سریال )
در نقش Ted

2017 Stoneheart Stoneheart ( فیلم کوتاه )
در نقش Ted

2017 The Elder Scrolls Legends: The Fall of the Dark Brotherhood The Elder Scrolls Legends: The Fall of the Dark Brotherhood (Video Game)
در نقش Cicero / Argonian

2016 Lastman Lastman ( سریال )
در نقش Additional Voices

2015 Dish it Out! Dish it Out! ( سریال )
در نقش Choir

2014 Roll Again Roll Again ( فیلم کوتاه )
 

2014 Boxcars Boxcars ( فیلم کوتاه )
 

2012 Party Like the Rich and Famous Party Like the Rich and Famous ( فیلم داستانی )
در نقش JJ Astor

2011 Mother Mother's Red Dress ( فیلم )
در نقش Business Man

2011 James Ellroy James Ellroy's L.A.: City of Demons ( سریال )
در نقش Young Frank Sinatra

2010 Rizzoli & Isles Rizzoli & Isles ( سریال )
در نقش James Stern

2009 Spoiler Alert Spoiler Alert ( فیلم )
در نقش Walt Grambling

2008 Tom and Jeraldine Tom and Jeraldine ( فیلم کوتاه )
در نقش Officer #1

2007 Gravel Gravel ( ویدئو )
در نقش Detective Hutchins

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Jarred Kjack " بدون دیدگاه.