مشهور در فیلم های :

Breaking Bad Thug Buddy
(2009)
Zero One Delivery Man
(2012)
Agenda 11 Paul
(2019)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2015 Sheltered Sheltered ( فیلم داستانی )
 

2011 The Keymaker The Keymaker ( فیلم کوتاه )
 

2010 Impact Impact ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (19)

" معرفی Ka Beesler " بدون دیدگاه.