کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
2014 Les corps étrangers Les corps étrangers ( فیلم کوتاه )
 

2010 O Négatif O Négatif ( فیلم کوتاه )
 

2007 Walls Walls ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Laura Wandel " بدون دیدگاه.