مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
2010 Saraba itoshi no daitôryô Saraba itoshi no daitôryô ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (10)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Sando Katsura " بدون دیدگاه.