فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
1995 A-studio A-studio ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)

" معرفی Risto Makkonen " بدون دیدگاه.