مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2011 The Incursion The Incursion ( فیلم کوتاه )
 

2009 Star Trek: Phoenix - No Other Medicine Star Trek: Phoenix - No Other Medicine ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)

" معرفی Gale Benning " بدون دیدگاه.