مشهور در فیلم های :

(2009)
()
()
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2016 Toasty Tales Toasty Tales (TV Short)
 

2009 No Naked! No Naked! ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Caroline Foley " بدون دیدگاه.