فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
2009 Rinko Eighteen Rinko Eighteen ( فیلم )
در نقش Actress

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)

" معرفی Hikari " بدون دیدگاه.