مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (6)
Headlock Security Headlock Security ( فیلم )
 

2017 The Bridge The Bridge ( فیلم کوتاه )
 

2017 A Dog Called Moose A Dog Called Moose ( فیلم کوتاه )
 

2013 Virginia City Players Virginia City Players ( فیلم کوتاه )
 

2013 The Making of Crapply Manor The Making of Crapply Manor ( فیلم کوتاه )
 

2009 Elephant Elephant ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (6)

" معرفی Kate Roxburgh " بدون دیدگاه.