برنده 4 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (5)
2013 WJRT Television WJRT Television ( سریال )
 

2013 Glamour Goes South Glamour Goes South ( سریال )
 

2012 Fools on the Hill Fools on the Hill ( فیلم )
 

2010 The Delicate Art of Being Single The Delicate Art of Being Single ( سریال )
 

2005 Johnny Johnny ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (10)

" معرفی Jed Rigney " بدون دیدگاه.