مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
پرش به : خودش | نویسنده
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (5)
2018 La Marató 2018 La Marató 2018 (قسمت ویژه سریال)
در نقش Herself

2018 Al cotxe! Al cotxe! ( سریال )
در نقش Herself - Guest

2013 Lletra petita Lletra petita ( سریال )
در نقش Herself - Host

2013 Divendres Divendres ( سریال )
در نقش Herself

2010 Tvist Tvist ( سریال )
در نقش Herself

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (7)

" معرفی Samantha Vall " بدون دیدگاه.