مشهور در فیلم های :

Das Boot Lutz Ritzenhoff
(2018)
Boy 7 Louis
(2015)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (27)
2019 Tatort Tatort ( سریال )
در نقش Max / Gerd Holler / Mirko

2019 Tödliches Comeback Tödliches Comeback ( فیلم داستانی )
در نقش Bruno Singer

2019 Cleo Cleo ( فیلم )
در نقش Franz Sass

2019 Marie Brand und der Reiz der Gewalt Marie Brand und der Reiz der Gewalt ( فیلم داستانی )
در نقش Oliver Pesko

2018 Das Boot Das Boot ( سریال )
در نقش Lutz Ritzenhoff

2018 Polizeiruf 110 Polizeiruf 110 ( سریال )
در نقش Basecap

2018 Abgeschnitten Abgeschnitten ( فیلم )
در نقش Tom

2017 The Author The Author ( فیلم کوتاه )
در نقش Autor

2017 Die Kanzlei Die Kanzlei ( سریال )
در نقش Marco Verween

2017 Großstadtrevier Großstadtrevier ( سریال )
در نقش Christian Hansen

2017 Nur Gott kann mich richten Nur Gott kann mich richten ( فیلم )
در نقش Jimbo

2017 SOKO München SOKO München ( سریال )
در نقش Emil Sebeling

2017 Was ich dir noch sagen wollte Was ich dir noch sagen wollte ( فیلم کوتاه )
در نقش Sascha

2016 SOKO Köln SOKO Köln ( سریال )
در نقش Luk Schilling

2016 Die Bergretter Die Bergretter ( سریال )
در نقش Tim

2016 Morden im Norden Morden im Norden ( سریال )
در نقش Marco Fischer / Ben Hübner

2016 Nirgendwo Nirgendwo ( فیلم )
در نقش Tom

2016 Mitten in Deutschland: NSU Mitten in Deutschland: NSU ( مینی سریال )
در نقش Tilo

2016 Notruf Hafenkante Notruf Hafenkante ( سریال )
در نقش Tom Bölling

2016 Rockabilly Requiem Rockabilly Requiem ( فیلم )
در نقش Hubertus

2015 Boy 7 Boy 7 ( فیلم )
در نقش Louis

2015 Zorn - Vom Lieben und Sterben Zorn - Vom Lieben und Sterben ( فیلم داستانی )
در نقش Udo Kempf

2015 Kripo Holstein - Mord und Meer Kripo Holstein - Mord und Meer ( سریال )
در نقش Heinar Rudolph

2014 Die Pfefferkörner Die Pfefferkörner ( سریال )
در نقش Zlatko

2014 Küstenwache Küstenwache ( سریال )
در نقش Hauke Schmidt

2012 Nur eine Nacht Nur eine Nacht ( فیلم داستانی )
در نقش Felix

2010 Rock It! Rock It! ( فیلم )
در نقش Bruno

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (1)

" معرفی Ben Münchow " بدون دیدگاه.