مشهور در فیلم های :

(2009)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : نویسنده
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
2010 Go Lala Go! Go Lala Go! ( فیلم )
 

2009 Hu Du Hu Du ( فیلم )
 

" معرفی Ke Li " بدون دیدگاه.