مشهور در فیلم های :

(2000)
Super TV Himself
(2018)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | خودش
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
2018 Super TV Super TV ( سریال )
در نقش Eunhyuk

2013 Barefoot Friends Barefoot Friends ( سریال )
 

2007 Attack on the Pin-Up Boys Attack on the Pin-Up Boys ( فیلم )
در نقش Eunhyuk

2000 Nonstop Nonstop ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (9)

" معرفی Hyuk-jae Lee " بدون دیدگاه.