مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (9)
2014 Darkrealm Darkrealm ( فیلم )
 

2010 Gigabots Gigabots ( فیلم )
 

2009 Water and Power Water and Power ( فیلم )
 

2008 Blood Curse Blood Curse (TV Short)
 

2008 Robot Hunter Robot Hunter (TV Short)
 

2008 Windex Fantasy Portal Windex Fantasy Portal ( فیلم کوتاه )
 

2008 The Crystal Tape The Crystal Tape (TV Short)
 

2007 Assassinz Assassinz (TV Short)
 

2007 Overdrift Overdrift (TV Short)
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (9)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (12)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Ian Duncan " بدون دیدگاه.