مشهور در فیلم های :

(2011)
(2009)
(2009)
(2009)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (9)
2011 Abschiede Abschiede ( فیلم )
 

2011 Aufruhr Aufruhr ( فیلم کوتاه )
 

2011 Pixelschatten Pixelschatten ( فیلم داستانی )
 

2009 Heimkehr Heimkehr ( فیلم کوتاه )
 

2009 Schimmer Schimmer ( فیلم کوتاه )
 

2009 Taucher Taucher ( فیلم کوتاه )
 

2009 3 3 ( فیلم کوتاه )
 

2009 Nothing Happens Nothing Happens ( فیلم )
 

2008 Wände Wände ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (8)

" معرفی Anil Jacob Kunnel " بدون دیدگاه.