برنده 3 جایزه ، کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (7)
2019 Fear Haus Fear Haus ( سریال )
 

2015 Luchagore Christmas Luchagore Christmas ( فیلم کوتاه )
 

2014 Slam! Slam! ( فیلم کوتاه )
 

2012 Halloween vs Battle Royale Parody Halloween vs Battle Royale Parody ( فیلم کوتاه )
 

2012 Choose Your Victim Choose Your Victim ( مینی سریال )
 

2011 Next Door Nightmare Next Door Nightmare ( فیلم کوتاه )
 

2011 Dead Crossing Dead Crossing ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Luke Bramley " بدون دیدگاه.