برنده 1 جایزه ، کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (7)
2016 1 1 ( فیلم )
 

2015 Game Changer Game Changer ( فیلم )
 

2015 Game Changer Game Changer ( فیلم )
 

2015 #Disneyland60 #Disneyland60 ( فیلم )
 

2015 Nobody Nobody's Perfect ( فیلم کوتاه )
 

2012 Rising Sun Rising Sun ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (7)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)

" معرفی M.L. Martin " بدون دیدگاه.