مشهور در فیلم های :

(2012)
Rubberbandits Guide to 1916 Blindboy Boatclub
(2016)
Republic of Telly Himself - Rubberbandits member
(2011)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
2017 Sonny Sonny ( فیلم )
در نقش Blindboy Boatclub

2016 Rubberbandits Guide to 1916 Rubberbandits Guide to 1916 ( فیلم داستانی )
در نقش Blindboy Boatclub

2012 4Funnies 4Funnies ( سریال )
در نقش Blindboy Boat Club

2012 I Like to Shift Girls I Like to Shift Girls ( فیلم )
در نقش Blindboy Boat Club

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Dave Chambers " بدون دیدگاه.