مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (4)
2018 Dark Vale Dark Vale ( فیلم )
 

2015 A Date with Ghosts A Date with Ghosts ( ویدئو )
 

2012 City of Decay City of Decay ( فیلم )
 

2010 Dead Girl Walking Dead Girl Walking ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (5)

" معرفی Jason M.J. Brown " بدون دیدگاه.