مشهور در فیلم های :

Kriza Djevojka IV / Djevojka II / Djevojka
(2013)
Patriot Sheca
(2013)
Mama Girlfriend
(2013)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (11)
All about Love, Books & Dogs All about Love, Books & Dogs ( فیلم )
در نقش Maja

2015 Crazy, Confused, Normal Crazy, Confused, Normal ( سریال )
در نقش Mubina / Dzevada

2013 Patriot Patriot ( مینی سریال )
در نقش Sheca

2013 Kriza Kriza ( سریال )
در نقش Djevojka IV / Djevojka II / Djevojka

2013 Dragi bloze Dragi bloze ( مینی سریال )
در نقش Sejla

2013 My! My! My Little Room! My! My! My Little Room! ( فیلم کوتاه )
 

2013 Mama Mama ( فیلم کوتاه )
در نقش Girlfriend

2013 Narrow Passage Narrow Passage ( فیلم کوتاه )
 

2012 Price iza diskrecione linije Price iza diskrecione linije ( سریال )
در نقش Sejla

2012 Lupus Lupus ( فیلم کوتاه )
در نقش Djevojka

2012 Slatko od dunja Slatko od dunja ( فیلم کوتاه )
در نقش Hotina zena

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (11)

" معرفی Ena Kurtalic " بدون دیدگاه.