فیلم های این هنرمند :
پرش به : خودش | قطعه آرشیو
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (6)
2004 Deuda Deuda ( فیلم )
در نقش Himself

2001 Caiga quien caiga - CQC Caiga quien caiga - CQC ( سریال )
در نقش Himself

2001 Fugitivos Fugitivos ( سریال )
در نقش Himself

2000 Sábado Bus Sábado Bus ( سریال )
در نقش Himself - Guest

1997 Almorzando con Mirtha Legrand Almorzando con Mirtha Legrand ( سریال )
در نقش Himself - Guest

1997 The VideoMatch Show The VideoMatch Show ( سریال )
در نقش Himself

مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (2)

" معرفی Domingo Cavallo " بدون دیدگاه.