مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (7)
2016 Sub Rosa Sub Rosa ( فیلم کوتاه )
 

2015 Cruisers Cruisers ( فیلم کوتاه )
 

2014 God Particles God Particles ( سریال )
 

2013 Teen Trouble Teen Trouble ( سریال )
 

2011 Audrina Audrina ( سریال )
 

2010 French Cuff II French Cuff II ( فیلم کوتاه )
 

2009 French Cuff French Cuff ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (14)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (5)

" معرفی Spencer Devlin Howard " بدون دیدگاه.