مشهور در فیلم های :

Happy Sisters Yoon Sang-eun
(2018)
My Son-In-Law's Woman Park Jin-Joo
(2016)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
2018 Happy Sisters Happy Sisters ( سریال )
در نقش Yoon Sang-eun

2016 My Son-In-Law My Son-In-Law's Woman ( سریال )
در نقش Park Jin-Joo

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)

" معرفی Han Young " بدون دیدگاه.