فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
2013 Dale Does a Goofy Movie Dale Does a Goofy Movie ( فیلم کوتاه )
در نقش Max

" معرفی Dale " بدون دیدگاه.