فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
2010 Secret Agent Miss Oh Secret Agent Miss Oh ( سریال )
در نقش Oh Ha Na

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)

" معرفی Lee Soo Kyung " بدون دیدگاه.