مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
2017 Summertime: Playback, Dancerpalooza Summertime: Playback, Dancerpalooza ( فیلم کوتاه )
 

2016 Nice Work: Playback, Dancerpalooza Nice Work: Playback, Dancerpalooza ( فیلم کوتاه )
در نقش Dancer

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)

" معرفی Trinity Bonilla " بدون دیدگاه.