center

Waking The Dead

Waking the Dead 2000
ژانر : جنايي , درام , راز آلود ,
IMDb Rate 7.9/10 از 4429 رای
مدت زمان : 60 دقیقه
زبان : English
ستارگان : trevor eve , sue johnston , wil johnson , tara fitzgerald
کاگردان : Andy Hay
محصول کشور : UK
داستان : وقتی عشق زندگی یک کاندیدای کنگره که تصور می کرده از دنیا رفته است زنده پدیدار می شود،او به سلامت عقل خود شک می کند و...

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[401.54 مگابایت] waking_the_dead_s0_e0_pilot_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[226.72 مگابایت] waking_the_dead_s1_e1_part1_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[226.66 مگابایت] waking_the_dead_s1_e1_part2_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[236.98 مگابایت] waking_the_dead_s1_e2_part1_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[232.92 مگابایت] waking_the_dead_s1_e2_part2_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[232.94 مگابایت] waking_the_dead_s1_e3_part1_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[230.40 مگابایت] waking_the_dead_s1_e3_part2_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[233.02 مگابایت] waking_the_dead_s1_e4_part1_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[235.57 مگابایت] waking_the_dead_s1_e4_part2_m00tv-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[238.69 مگابایت] waking_dead_s2_e1_pt1_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[229.85 مگابایت] waking_dead_s2_e1_pt2_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[233.33 مگابایت] waking_dead_s2_e2_pt1_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[232.68 مگابایت] waking_dead_s2_e2_pt2_m00tv-BWBP.mkv HTTP

[235.53 مگابایت] waking_s2_e3_part1-BWBP.mkv HTTP

[225.32 مگابایت] waking_s2_e3_part2-BWBP.mkv HTTP

[238.87 مگابایت] waking_s2_e4_part1-BWBP.mkv HTTP

[230.85 مگابایت] waking_s2_e4_part2-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[234.18 مگابایت] waking.the.dead.s03e02.dvdrip.xvid-aerial-BWBP.mkv HTTP

[233.18 مگابایت] waking.the.dead.s03e03.dvdrip.xvid-aerial-BWBP.mkv HTTP

[230.14 مگابایت] waking.the.dead.s03e04.dvdrip.xvid-aerial-BWBP.mkv HTTP

[235.47 مگابایت] waking.the.dead.s03e05.dvdrip.xvid-aerial-BWBP.mkv HTTP

[228.50 مگابایت] waking.the.dead.s03e06.dvdrip.xvid-aerial-BWBP.mkv HTTP

[230.06 مگابایت] waking.the.dead.s03e07.dvdrip.xvid-aerial-BWBP.mkv HTTP

[230.32 مگابایت] waking.the.dead.s03e08.dvdrip.xvid-aerial-BWBP.mkv HTTP

[238.97 مگابایت] waking.the.dead.s3e1.dvdrip.xvid-aerial-BWBP.mkv HTTP


Season 04

[239.46 مگابایت] gtv-waking.the.dead.s04e10.dvdrip.xvid-BWBP.mkv HTTP

[235.90 مگابایت] gtv-waking.the.dead.s04e11.dvdrip.xvid-BWBP.mkv HTTP

[237.27 مگابایت] gtv-waking.the.dead.s04e12.dvdrip.xvid-BWBP.mkv HTTP

[238.63 مگابایت] waking.the.dead.s04e01.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[237.98 مگابایت] waking.the.dead.s04e02.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[236.29 مگابایت] waking.the.dead.s04e03.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[239.04 مگابایت] waking.the.dead.s04e04.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[234.08 مگابایت] waking.the.dead.s04e05.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[239.42 مگابایت] waking.the.dead.s04e06.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[239.50 مگابایت] waking.the.dead.s04e07.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[239.37 مگابایت] waking.the.dead.s04e08.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[235.58 مگابایت] waking.the.dead.s04e09.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP


Season 05

[231.16 مگابایت] waking.the.dead.s05e01.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[221.68 مگابایت] waking.the.dead.s05e02.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[232.27 مگابایت] waking.the.dead.s05e03.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[232.32 مگابایت] waking.the.dead.s05e04.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[232.33 مگابایت] waking.the.dead.s05e05.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[231.77 مگابایت] waking.the.dead.s05e06.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[232.76 مگابایت] waking.the.dead.s05e07.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[229.59 مگابایت] waking.the.dead.s05e08.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[233.73 مگابایت] waking.the.dead.s05e09.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[228.83 مگابایت] waking.the.dead.s05e10.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[232.67 مگابایت] waking.the.dead.s05e11.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[234.04 مگابایت] waking.the.dead.s05e12.ws.dvdrip.xvid-river-BWBP.mkv HTTP


Season 06

[228.43 مگابایت] wtd.601.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[224.40 مگابایت] wtd.602.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[233.81 مگابایت] wtd.603.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[231.81 مگابایت] wtd.604.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[231.38 مگابایت] wtd.605.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[228.51 مگابایت] wtd.606.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[233.90 مگابایت] wtd.607.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[228.25 مگابایت] wtd.608.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[232.46 مگابایت] wtd.609.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[232.19 مگابایت] wtd.610.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[233.73 مگابایت] wtd.611.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP

[237.43 مگابایت] wtd.612.dvdrip-rwd-BWBP.mkv HTTP


Season 07

[231.20 مگابایت] waking.the.dead.s07e01.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[231.11 مگابایت] waking.the.dead.s07e02.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[229.62 مگابایت] waking.the.dead.s07e03.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[231.25 مگابایت] waking.the.dead.s07e04.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[233.05 مگابایت] waking.the.dead.s07e05.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[232.37 مگابایت] waking.the.dead.s07e07.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[231.17 مگابایت] waking.the.dead.s07e08.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[230.80 مگابایت] waking.the.dead.s07e09.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[228.65 مگابایت] waking.the.dead.s07e10.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[229.56 مگابایت] waking.the.dead.s07e11.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[231.76 مگابایت] waking.the.dead.s07e12.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP


Season 08

[228.98 مگابایت] waking.the.dead.s08e01.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[232.46 مگابایت] waking.the.dead.s08e02.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[229.36 مگابایت] waking.the.dead.s08e03.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[224.73 مگابایت] waking.the.dead.s08e04.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[227.94 مگابایت] waking.the.dead.s08e05.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[226.71 مگابایت] waking.the.dead.s08e06.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[234.94 مگابایت] waking.the.dead.s08e07.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP

[233.28 مگابایت] waking.the.dead.s08e08.dvdrip.xvid-haggis-BWBP.mkv HTTP


Season 09

[235.09 مگابایت] Waking.The.Dead.S09E01.HDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv HTTP

[237.00 مگابایت] Waking.The.Dead.S09E02.WS.PDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv HTTP

[230.83 مگابایت] Waking.The.Dead.S09E03.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv HTTP

[221.46 مگابایت] Waking.The.Dead.S09E04.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv HTTP

[233.23 مگابایت] waking.the.dead.s09e05.ws.pdtv.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[239.05 مگابایت] Waking.The.Dead.S09E06.Solidarity.WS.PDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv HTTP

[231.10 مگابایت] Waking.The.Dead.S09E07.WS.PDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv HTTP

[238.38 مگابایت] waking.the.dead.s09e08.ws.pdtv.xvid-river-BWBP.mkv HTTP

[238.31 مگابایت] Waking.The.Dead.S09E09.WS.PDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv HTTP

[239.26 مگابایت] Waking.The.Dead.S09E10.WS.PDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv HTTP