center

The Wire

The Wire 2002
ژانر : جنايي , درام , مهيج ,
IMDb Rate 9.3/10 از 245437 رای
مدت زمان : 60 دقیقه
زبان : English
ستارگان : dominic west , lance reddick , sonja sohn , wendell pierce
نویسنده : David Simon
محصول کشور : USA
داستان : در سریال سیم (the wire) رویداد های شهر بالتیمور نشان داده شده ولی پیامی بسیار فرا تر را هدف گرفته.بازی های عالی ، متن قوی و بدون اشکال ، کارگردانی خلاقانه ، همه و همه دست به دست هم داده تا با یکی از بهترین سریالهای شبکه HBO مواجه بشیویم...

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[250.38 مگابایت] the.wire.s01e01.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[232.78 مگابایت] the.wire.s01e02.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[221.87 مگابایت] the.wire.s01e03.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[239.78 مگابایت] the.wire.s01e04.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[241.99 مگابایت] the.wire.s01e05.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[239.14 مگابایت] the.wire.s01e06.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[238.44 مگابایت] the.wire.s01e07.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[226.00 مگابایت] the.wire.s01e08.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[228.40 مگابایت] the.wire.s01e09.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[223.74 مگابایت] the.wire.s01e10.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[227.01 مگابایت] the.wire.s01e11.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[227.05 مگابایت] the.wire.s01e12.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[264.15 مگابایت] the.wire.s01e13.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[236.13 مگابایت] the.wire.s02e01.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.25 مگابایت] the.wire.s02e02.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[235.46 مگابایت] the.wire.s02e03.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.12 مگابایت] the.wire.s02e04.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[230.37 مگابایت] the.wire.s02e05.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[234.47 مگابایت] the.wire.s02e06.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[235.60 مگابایت] the.wire.s02e07.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[232.45 مگابایت] the.wire.s02e08.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[235.12 مگابایت] the.wire.s02e09.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[236.21 مگابایت] the.wire.s02e10.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[235.03 مگابایت] the.wire.s02e11.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[253.59 مگابایت] the.wire.s02e12.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[236.13 مگابایت] the.wire.s03e01.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.18 مگابایت] the.wire.s03e02.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.02 مگابایت] the.wire.s03e03.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.15 مگابایت] the.wire.s03e04.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[235.12 مگابایت] the.wire.s03e05.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[231.00 مگابایت] the.wire.s03e06.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[224.07 مگابایت] the.wire.s03e07.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[236.14 مگابایت] the.wire.s03e08.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[235.30 مگابایت] the.wire.s03e09.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[235.71 مگابایت] the.wire.s03e10.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[236.14 مگابایت] the.wire.s03e11.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[255.09 مگابایت] the.wire.s03e12.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP


Season 04

[235.56 مگابایت] the.wire.s04e01.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[235.17 مگابایت] the.wire.s04e02.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.16 مگابایت] the.wire.s04e03.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.11 مگابایت] the.wire.s04e04.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.37 مگابایت] the.wire.s04e05.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[233.74 مگابایت] the.wire.s04e06.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[235.75 مگابایت] the.wire.s04e07.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.27 مگابایت] the.wire.s04e08.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[236.21 مگابایت] the.wire.s04e09.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[235.69 مگابایت] the.wire.s04e10.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[236.09 مگابایت] the.wire.s04e11.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[236.06 مگابایت] the.wire.s04e12.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[317.08 مگابایت] the.wire.s04e13.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP


Season 05

[236.49 مگابایت] the.wire.s05e01.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.49 مگابایت] the.wire.s05e02.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.21 مگابایت] the.wire.s05e03.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.16 مگابایت] the.wire.s05e04.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP

[236.21 مگابایت] the.wire.s05e05.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[236.23 مگابایت] the.wire.s05e06.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[236.24 مگابایت] the.wire.s05e07.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[236.19 مگابایت] the.wire.s05e08.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[241.58 مگابایت] the.wire.s05e09.720p.bluray.x264-geckos-BWBP.mkv HTTP

[375.40 مگابایت] the.wire.s05e10.720p.bluray.x264-reward-BWBP.mkv HTTP


Season 01 - 720p.300MB

[455.09 مگابایت] the.wire.s01e01.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[423.05 مگابایت] the.wire.s01e02.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[403.31 مگابایت] the.wire.s01e03.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[435.68 مگابایت] the.wire.s01e04.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[439.70 مگابایت] the.wire.s01e05.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[434.49 مگابایت] the.wire.s01e06.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[433.17 مگابایت] the.wire.s01e07.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[410.68 مگابایت] the.wire.s01e08.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[415.20 مگابایت] the.wire.s01e09.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[406.62 مگابایت] the.wire.s01e10.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[412.62 مگابایت] the.wire.s01e11.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[412.41 مگابایت] the.wire.s01e12.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[479.94 مگابایت] the.wire.s01e13.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP


Season 02 - 720p.300MB

[429.19 مگابایت] the.wire.s02e01.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.35 مگابایت] the.wire.s02e02.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[427.84 مگابایت] the.wire.s02e03.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.06 مگابایت] the.wire.s02e04.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[418.64 مگابایت] the.wire.s02e05.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[425.98 مگابایت] the.wire.s02e06.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[428.14 مگابایت] the.wire.s02e07.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[422.42 مگابایت] the.wire.s02e08.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[427.20 مگابایت] the.wire.s02e09.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.29 مگابایت] the.wire.s02e10.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[427.06 مگابایت] the.wire.s02e11.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[460.82 مگابایت] the.wire.s02e12.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP


Season 03 - 720p.300MB

[429.22 مگابایت] the.wire.s03e01.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.29 مگابایت] the.wire.s03e02.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[428.96 مگابایت] the.wire.s03e03.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.24 مگابایت] the.wire.s03e04.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[427.36 مگابایت] the.wire.s03e05.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[419.77 مگابایت] the.wire.s03e06.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[407.22 مگابایت] the.wire.s03e07.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.12 مگابایت] the.wire.s03e08.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[427.48 مگابایت] the.wire.s03e09.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[428.32 مگابایت] the.wire.s03e10.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.02 مگابایت] the.wire.s03e11.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[463.53 مگابایت] the.wire.s03e12.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP


Season 04 - 720p.300MB

[428.19 مگابایت] the.wire.s04e01.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[427.42 مگابایت] the.wire.s04e02.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.24 مگابایت] the.wire.s04e03.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.14 مگابایت] the.wire.s04e04.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.39 مگابایت] the.wire.s04e05.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[424.87 مگابایت] the.wire.s04e06.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[428.45 مگابایت] the.wire.s04e07.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.28 مگابایت] the.wire.s04e08.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.27 مگابایت] the.wire.s04e09.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[428.15 مگابایت] the.wire.s04e10.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[428.96 مگابایت] the.wire.s04e11.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[428.95 مگابایت] the.wire.s04e12.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[576.13 مگابایت] the.wire.s04e13.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP


Season 05 - 720p.300MB

[429.79 مگابایت] the.wire.s05e01.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.82 مگابایت] the.wire.s05e02.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.28 مگابایت] the.wire.s05e03.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.15 مگابایت] the.wire.s05e04.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.19 مگابایت] the.wire.s05e05.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.21 مگابایت] the.wire.s05e06.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.27 مگابایت] the.wire.s05e07.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[429.34 مگابایت] the.wire.s05e08.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[438.83 مگابایت] the.wire.s05e09.720p.bluray.x264-geckos.300MB-BWBP.mkv HTTP

[682.32 مگابایت] the.wire.s05e10.720p.bluray.x264-reward.300MB-BWBP.mkv HTTP